FORMULARZ ZWROTU TOWARU- ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO……………………………………………………………………………………….

SPOSÓB PŁATNOŚCI: …….Przelew elektroniczny      ……….Przelew tradycyjny

NAZWA TOWARU

ROZMIAR

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

ZWROT (Zwrot należności zostanie dokonany w tej samej formie płatności, która została użyta podczas zakupu.

Uwagi Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    1. Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.
    2.  Przesyłkę należy wysłać na adres: Magdalena Andruszkiewicz-Kidacka Nahatik, ul. Marii Konopnickiej 65/2, 71-132 Szczecin

…………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis Klienta)